Blanketter

Här hittar du intresseanmälan och månadsschema. Det finns även länkar till blanketter för inkomstanmälan och uppsägning/ändring av plats.

OBS! Olika uppsägningsblanketter för Tussilagon och Vadstena kommun fr o m 1/4 2010.

GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur vi får behandla personuppgifter. Den gäller för alla som behandlar personuppgifter.

Vi lagrar endast de uppgifter som vi behöver för att bedriva verksamhet. 

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. 

Varför behandlar Tussilagon dina och ditt barns personuppgifter?
Vi behöver behandla dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna delta i vår verksamhet.

Uppgifter om vårdnadshavare och andra närstående
Som vårdnadshavare behandlas dina personuppgifter av oss för att vi ska kunna kontakta dig. Vi behöver lämna allmän information om ditt barn och vår verksamhet. Det är nödvändigt för ditt barns välmående och säkerhet. 

Uppgifter om barnet
Vi behandlar personuppgifter om ditt barn som är nödvändiga för att kunna uppfylla avtalet om plats i vår verksamhet. Vi behöver ditt barns personuppgifter för att säkerställa barnets säkerhet och välmående hos oss.

Vi kan även behöva hantera hälsouppgifter (exempelvis allergier) om ditt barn. 

Publicering av fotografier på ditt barn sker i samtycke med dig som vårdnadshavare.

Vi kommer behöva dela uppgifter om ditt barn med Vadstena Kommun. I samband med detta blir Vadstena kommun ansvarig för personuppgifterna. Hanteringen sker utifrån dataskyddsförordningen. Läs mer på www.vadstena.se.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Dina och barnets personuppgifter kommer att sparas under hela den tid ditt barn deltar i verksamhet hos oss.