Personal

På Tussilagon består arbetslaget av fem medarbetare. Vi är utbildade barnskötare och förskollärare och har yrkeserfarenheter och personligheter som kompletterar  varandra  på ett bra sätt. Vår köksansvariga förgyller våra och barnens sinnen med dofter från nybakat bröd och konstnärliga bilder. Personaltätheten är hög.