Personal

På Tussilagon består arbetslaget av fyra ordinarie medarbetare.Vi är utbildade barnskötare och förskollärare och har yrkeserfarenheter och personligheter som kompletterar varandra på ett bra sätt. Eftersom vi är ett fristående fritidshem sköter vi oss själva. Vi hanterar inköp, kontorsarbete och sköter lokalerna på den tiden då barnen är i skolan. Vi har gemensam planering en förmiddag i veckan då vi strukturerar upp veckans innehåll baserat på Skolverkets styrdokument och barnens intressen och önskemål.