Personal

På Tussilagon består arbetslaget av fyra ordinarie medarbetare. Vi är utbildade barnskötare, förskollärare och fritidshemslärare. Vi har yrkeserfarenheter och personligheter som kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi har också tillgång till stabila vikarier som stöttar upp när behov finns. Eftersom vi är ett fristående fritidshem sköter vi oss till stor del helt själva. Vi hanterar inköp, kontorsarbete och sköter lokalerna på den tiden då barnen är i skolan. Vi har gemensam planering en förmiddag i veckan då vi strukturerar upp veckans innehåll baserat på Skolverkets styrdokument och barnens intressen och önskemål.