Föreningen Tussilagon

Bli medlem i föreningen Tussilagon!

Föreningen Tussilagons syfte är att driva skolbarnomsorg utifrån kristna värderingar. Föreningen har kontakt med alla kristna församlingar i Vadstena och är ekumenisk. Föreningens styrelse väljs på årsmötet. Målet är att församlingarna ska vara representerade i styrelsen. Styrelsens ledamöter har olika anknytningar till Tussilagon: en del har barn på Tussi, andra har haft barn på Tussi eller har barn i kön eller är engagerad av andra skäl. Styrelsen arbetar ideellt och är intresserade av kristen skolbarnomsorg.

Styrelsen följer kontinuerligt verksamheten. Den har arbetsgivaransvar för personalen, ansvarar för ekonomin och för att arbetsmiljön och lokalerna ska fungera bra för både barn och personal. Pedagogiska frågor och frågor som rör enskilda barn tas inte upp i styrelsen och barn nämns aldrig vid namn. Styrelsemedlemmarna har tystnadsplikt.

Det skulle vara roligt om du också är med i föreningen och bidrar med dina erfarenheter och ditt engagemang.

När man börjar på Tussilagon betalar man en medlemsavgift till föreningen. 300 kr per familj och år, eller 150 kr per enskild person och år. avgiften betalas till Bg 5676-0481. Medlemsavgiften används till verksamheten för barnen vid t exempel utflykter. Kom ihåg att skriva namn (om familj skriv allas namn).

Välkommen med du också!

Har du undringar om föreningen och vad den gör är du välkommen att kontakta vår ordförande Lina Wallsten via e-post: info@tussilagon.se